Главная / Каталог

Монополістична конкуренція укр

Файл : bestref-93333.rtf (размер : 6,427,193 байт)

27

Монополістична конкуренція

План.

HYPERLINK \l "_Toc513013785" ВСТУП.2

HYPERLINK \l "_Toc513013786" Розділ 1. ПОНЯТТЯ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.5

HYPERLINK \l "_Toc513013787" 1.1. Ознаки монополістичної кункуренції.5

HYPERLINK \l "_Toc513013788" 1.2. Основні теоретичні концепціі.8

HYPERLINK \l "_Toc513013789" 1.3. Диференіяція продукту та умови входу в галузь.12

HYPERLINK \l "_Toc513013790" Розділ 2. РІВНОВАГА ФІРМИ ПРИ МОНОПОЛІСТИЧНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ.16

HYPERLINK \l "_Toc513013791" 2.1. Крива попиту фірми.16

HYPERLINK \l "_Toc513013792" 2.2. Короткострокова та довготривала рівновага фірми при монополістичній конкуренції.18

HYPERLINK \l "_Toc513013793" 2.3. Максімізаця прибутку в умовах монополістичної конкуренції.21

HYPERLINK \l "_Toc513013794" Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.25

HYPERLINK \l "_Toc513013795" 3.1. Надлишкова виробнича потужність.25

HYPERLINK \l "_Toc513013796" 3.2. Нецінова конкуренція.28

HYPERLINK \l "_Toc513013797" 3.2. Реклама і просування товарів на ринку з монополістичною конкуренцією.31

HYPERLINK \l "_Toc513013798" АНАЛІЗ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ.35

HYPERLINK \l "_Toc513013799" ВИСНОВОК.47

HYPERLINK \l "_Toc513013800" ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.50

ВСТУП.

Мой інтерес до даної теми пов'язаний, насамперед, із тим, що монополістична конкуренція є не тільки найбільш поширеною, але і найбільш важкою досліджуваною формою галузевих структур. Для подібної галузі не може бути побудовано абстрактної моделі, як це можна зробити у випадках чистої монополії і чистої конкуренції. Багато чого, тут, залежить від конкретних деталей, що характеризують продукцію і технологію, а також від природи стратегичного вибору, наявного у фірм. Тому моя задача в даному випадку зводиться до виявлення й опису спільних моментів і найбільш характерних закономірностей такої економічної структури як монополістична конкуренція.

Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень у чималому ступені залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відношень. У нашій країні, промисловості якої в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливої стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже чинних на ринку монополій. В Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, тому що присутня в ще зовсім нещодавно в керуванні економікою командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності. Тому на даному етапі величезне значення має створення й удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання монополістичних процесів і конкуренції, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у даній сфері.

Своєрідним і широко поширеним типом недосконалої конкуренції, що спостерігається практично в усіх розвинутих країнах, є, так звана, монополістична конкуренція. В певній мірі, монополістична конкуренція нагадує досконалу конкуренцію:

- велика кількість споживачів і виробників;

- бар'єри для входу на ринок і виходу з ринку мінімальні;

- кожна фірма сприймає ціни інших фірм як задані і регулює тільки свою ціну Ю.А.Львов Основы экономики и организации бизнеса Санкт-Петербург. Объединение «Печатный двор», 1992.-С.182-186.

В умовах монополістичної конкуренції кожна фірма випускає свій власний продукт, а усі разом - товари однієї товарної групи. Товар, що випускається кожною фірмою, декілька відрізняється від товарів тієї ж групи, що випускаються іншими фірмами. Це, як правило, товари (або послуги) групи одного призначення - прохолодні напої, ліки, бензин різних марок і т.п. Товари групи є близькими замінниками, але відрізняються один від іншого якістю виконання, упаковуванням, дизайном, товарним знаком, післяпродажним обслуговуванням і т.п. І майже не різняться ціною. Кожна фірма є єдиним виробником свого товару й в цьому змісті монополістом.