Главная / Каталог

Разработка локальной вычислительной сети

Файл : ramka.doc (размер : 32,768 байт)

Файл : zapiska.doc (размер : 345,088 байт)

1 Вступ

Звичайно сучасне підприємство, незалежно від його розмірів та виду діяльності має справу з великим обсягом інформаціі, обробляти яку без допомоги ЕОМ буває просто неможливо. Своєчасна обробка та отримання необхідної інформаціі, забезпечення її збереження та конфеденційності - є залог успішного ведення бізнесу.

Для підвищення ефективності роботи підприємства у наш час використовуються обчислювальні мережі, які являють собою результат еволюціі комп’ютерних технологій. Обчислювальна мережа - це сукупність комп’ютерів, з’єднаних лініями зв’язку, вона забеспечує її користувачам потенційну можливість спільного використання ресурсів всіх комп’ютерів, які під'єднанні до мережі. З розвитком обчислювальної техніки та появи стандартних мережевих технологій типу Ethernet, дозволяючих швидко та ефективно об’єднувати комп’ютери різних типов, обчислювальни мережі стали доступні широкому колу користувачів.

Що ж дає підприємству використання обчислювальних мереж? Це насамперед можливість спільного використання дорогокоштуючих периферійних пристроїв – таких як дискові масиви великої ємності, високошвидкісні мережеві принтери, оптичні диски та інші. Це у більшості випадків є основною причиною розгортання мереж на підприємствах. Працюючи за комп’ютером, який підключений до сучасної обчислювальної мережі користувач може використовувати дані, які знаходяться на другому комп’ютері, друкувати документи на мережевиму принтері так, як би він був підключений до його комп’ютеру, використовувати разом з іншими користувачами мережі один виділений канал мережі Internet. Ця властивість називається прозорістю мережі.

В останій час з ростом великих транснаціональних корпорацій з’явилась інша причина розгортання мереж – це оперативний доступ до корпоративних баз даних. Внаслідок територіального розподілу підрозділів організацій в межах як країн так і континетів оперативний обмін інформацією між ними без використання комп’ютерних мереж стає неможливим.

Також важливим фактором є забеспечення за допомогою мережі резервування та збереження інформації. У випадку виходу з ладу однієї ЕОМ, її функціі та навантаження на себе оперативно може взяти інша ЕОМ і це не призведе до простою роботи підприємства.

Всі ці та багато інших переваг, які надає обчислювальна мережа роблять очевидним факт її необхідності для сучасного підприємства.

Метою даного курсового проекту є закріплення отриманих теоретичних знань з курсу ”Мережі ЕОМ” та набуття необхідного досвіду з проектування локальних обчислювальних мереж, а також проведення розрахунків вартості апаратних та програмних засобів, які при цьому використовуються та оцінка ефективності розробленої мережі.

2 Обґрунтування обраного варіанту

Згідно завдання на курсове проектування мережа повина відповідати наступним вимогам:

архітектура мережі ІЕЕЕ802.3 (100Base-T4), 802.5 (Token Ring);

кількість сегментів мережі – 3;

кількість приміщень охоплених мережею – 2.

IEEE802.3 (Ethernet 100Base-T4) – архітектура мереж з розподілюваним середовищем і широкомасштабною передачею (всі вузли получають пакет одночасно) і методом доступа CSMA/CD. Фізична топологія - шина для коаксіала, зірка - для скрученої пари, двоточкове з'єднання - для оптоволокна.

Перепускна спроможність канала для 100Base-T4 - 100Мбіт/с. Для 100Base-T4 потрібно чотири пари кабеля категорії 5. Пари 1 і 2 використовуються для однонаправленої передачі сигналів, що забезпечує можливість функціонування механізма визначення колізій, тоді як пари 3 і 4 можуть працювати в режимі двонаправленої передачі. Напрямок передачі даних по цим парам в даний конкретний момент часу визначається керуючими сигналами. Використання трьох скручених пар одночасно дозволяє передавати по кожній з них інформаційний потік зі швидкістю 100/3=33,33Мбіт/с. Тактова частота лінійного сигнала складає 25 МГц.

Для топології мережі IEEE802.3 характерний конкурентний метод доступу до середовища. У мережах з таким методом доступа системи починали передачу інформації одразу ж, як тільки були готові пакети даних. Тому, дуже часто при одночасній передачі пакетів з двох або більше станцій виникали колізії. Це звичайно призводило до втрати частини інформації, і як наслідок, низької реальної швидкості передачі. Для вирішення даної проблеми виробниками була розроблена система CSMA/CA (Carrier Sence, Multiple Access/ Collision Avoidance).