Главная / Каталог

Принятие управленческих решений

Файл : прийняття управл р_ш.doc (размер : 187,392 байт)

PAGE PAGE 3

Зміст

стор.

Вступ

3

1. Природа процесу прийняття рішень

1.1 Організаційні рішення

5

1.2 Компроміси

6

1.3 Підходи до прийняття рішень

7

2 Раціональне розв'язання проблем. Етапи раціонального розв'язання проблем

2.1 Діагностика проблеми

9

2.2 Формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішень

10

2.3 Визначення альтернатив

11

2.4 Оцінка альтернатив

12

2.5 Вибір альтернативи

13

2.6 Реалізація

13

2.7 Зворотний зв'язок

14

3. Інші чинники, що впливають на процес прийняття рішень

3.1 Помилки процесу прийняття рішень.

15

3.2 Особисті оцінки керівника

15

3.3 Середа прийняття рішень

16

4 Методи прийняття рішень.

4.1 Моделі і методи прийняття рішень.

20

4.2 Вимоги до методів прийняття рішень.

22

Висновки

24

Список літератури

25

Вступ

Менеджером можна назвати людину тільки тоді, коли він ухвалює організаційні рішення або реалізовує їх через інших людей. Прийняття рішень - складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність прийняття рішення пронизує все, що робить керівник, формулюючи цілі і домагаючись їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягнути успіху в мистецтві управління.

Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської діяльності. Завдяки процесу прийняття рішень здійснюється координація діяльності компанії - головна функція менеджера.

Розглянемо цей процес.

Прийняття рішення являє собою свідомий вибір серед варіантів, що є або альтернатив напряму дій, що скорочують розрив між теперішнім часом і майбутнім бажаним станом організації. Таким чином, даний процес включає в себе багато різних елементів, але неодмінно в ньому присутні такі елементи, як проблеми, цілі, альтернативи і рішення - як вибір альтернативи. Даний процес лежить в основі планування діяльності організації. План - це набір рішень по розміщенню ресурсів і напряму їх використання для досягнення організаційних цілей.

У управлінні організацією прийняття рішень здійснюється менеджерами різних рівнів і носить більш формалізований характер, ніж це має місце бути в приватному житті. Справа в тому, що тут рішення торкається не тільки однієї особистості, частіше за все воно відноситься до частиниабо до цілої організації, і тому підвищується відповідальність за прийняття організаційних рішень. У зв'язку з цим виділяють два рівні рішень в організації: індивідуальний і організаційний. Якщо у першому разі управлінця більше цікавить сам процес, його внутрішня логіка, то у другому - інтерес зсувається в сторонустворення відповідного середовища навколо цього процесу.

Прийняття рішень є центральним елементом управлінської діяльності, по відношенню до якого всі інші можуть розглядатися як допоміжні. Далі під прийняттям рішень ми будемо розуміти особливий вид людської діяльності, направлений на вибір кращої з альтернатив, що є. Це визначення вказує на три необхідних елементи процесу вибору:

проблема, що вимагає дозволу;

людина або колективний орган, що ухвалює рішення;

декілька альтернатив, з яких здійснюється вибір.

Метою написання даної роботи є аналіз, розгляд процесу прийняття рішень для більш глибокого розуміння його суті.

У роботі будуть розглянуті типи рішень, що приймаються керівниками, способи, що використовуються, наукові методи підвищення ефективності цього процесу і основні чинники, які необхідно враховувати при прийнятті управлінських рішень.

1. Природа процесу прийняття рішень

1.1 Організаційні рішення

Прийняття рішень відбивається на всіх аспектах управління. Це частина щоденної роботи керівника, яка залежить від рівня управління, на якому він знаходиться.

Рішення це вибір альтернативи

Якщо в житті прийняте рішення відбивається на тій людині який його прийняв і на його навколишніх, то від рішення менеджера залежить доля підприємства і людей працюючих на ньому. Тому технологія прийняття управлінського рішення - це більш систематизований процес. Відповідальність за прийняття важливих організаційних рішень велика особливо на верхніх ешелонах управління. Хоч топ-менеджери безпосередньо не пов'язані з виробництвом, а займаються переважно стратегічним управлінням підприємства, однак саме такі рішення дозволяють підприємствам закріпиться на ринку, зайняти певну нішу, стати лідером ринку. Помилки топ-менеджерів можуть привести до величезних збитків і банкрутства. Тому, очевидно, велику частину заробітку топ-менеджера це плата за підвищену відповідальність. Тому керівник не повинен ухвалювати необдуманих рішень, він повинен діяти раціонально, спираючись як на власний досвід, так і на наукові дослідження в цій області.