Вiдеопамять укр

Вiдеопамять укр

Файл : 27998-1.RTF (размер : 83,250 байт)

РЕФЕРАТ

на тему “ВІДЕОПАМ’ЯТЬ”

студента 1-го курсу

Департамента Комп’ютерних Технологій

Національного Університету “Києво-Могилянська Академія”

Ковальова Сергія

Вступ

Відеорежими насамперед характеризуються типом (алфавітно-цифровим, тобто текстовим, при якому екран поділяється на знакомісця, кожне з яких має такі властивості, як символ та кольорові атрибути; також дуже поширеним є графічний режим, при якому екран поділяється на піксели, кожному з яких відповідає визначений колір з палітри). Я ж зупинюсь на текстовому режимі та поясню основні методи та засоби керування відеопам’ятью в цьому режимі засобами мови програмування низкого рівню “Assembler”.

Треба сказати, що будь-який відеорежим характеризують такі параметри:

·роздільна здатність, тобто максимальна кількість пікселів, що можуть бути зображені на екрані по горизонталі та вертикалі;

·шириною (width) та висотою (height) знака, що висвічується на екрані; ці параметри підтримуються програмою знакогенератора та визначають максимальну кількість символів у рядку та рядків на екрані;

·максимальною кількістю кольорів, що одночасно висвічуються на екрані;

·діапазоном адресів оперативної пам’яті, яку займає відеопам’ять;

·максимальною кількістю відеосторінок (“екранів”), що можуть міститися у відеопам’яті.

Встановлення відеорежима забеспечується програмами відео BIOS. Я наведу список таких відеорежимів:

Індекс режиму

Тип

Кількість кольорів

Макс. кількість сторінок

Текстовий формат

Поч. адреса відеопам’яті

0,1

Текст

16

8

40x25

B800

2,3

Текст

16

8(CGA-4)

80x25

B800

4,5

АРА

4

1

40x25

B800

6

АРА

2

1

80x25

B800

7

Текст

Моно

8(MDA-1)

80x25

B000

8

АРА

16

1

20x25

B000

9

АРА

16

1

40x25

B000

Ah

АРА

4

1

80x25

B000

Bh,Ch

Резерв для знакогенератора EGA

Dh

АРА

16

8

40x25

A000

Eh

АРА

16

4

80x25

A000

Fh

АРА

Моно

2

80x25

A000

10h

АРА

16

2

80x25

A000

11h

АРА

2

1

80x30

A000

12h

АРА

16

1

80x30

A000

13h

АРА

256

1

40x25

A000

В EGA існує п’ять текстових та сім графічних режимів. Текстові: 0-3 та 7. Режими 0-3 ідентични режимам 0-3 у CGA. Режим 7 ідентичен режиму 7 монохромного адаптера MDA. Відеорежими АРА 4-6 ідентични в EGA та CGA. У відеорежимах АРА курсор не виводиться.

Структура відеопам’яті у текстовому режимі

Відеопам’ять у текстових режимах починається з адреси B800h (кольоровий дісплей) та B000h (монохромний). Під кожне знакомісце екрану у відеопам’яті відводиться 2 байти. Молодший байт (з парним зміщенням від початку відеопам’яті – 0, 2, 4…) містить код ASCII висвітлюємого знаку. Старший байт (з непарним зміщенням) містить атрибут знаку, що визначає його кольорові.

B800h

|

0

1

…………

158

159

4000 байтов

3840

3841

…………

3998

3999

Ця відеопам’ять з частотою від 50 до 70 разів на секунду (см. VERTICAL SCAN RATE далі) відображується на екрані, причому байти з парним зміщенням у відеопам’яти відображуються на екрані у вигляді відповідного символу (за допомогою програми знакогенератора). Слідуючі за ним непарні байти-атрибути задають кольори знаків, що зображуються.

У байті-атрибуту 4 значащих поля:

7-й біт: мерехтіння (blink)

6,5,4-і біти: колір фону (background)

3-й біт: інтенсивність (intensity)

2,1,0-і біти: колір переднього плану (foreground)

Для кольорового монітору, 3-бітовий код визначає один з 8 можливих кольорів. У монохромному моніторі можливі 3 біти кольору повинні обирати одне з наступних значень: