Главная / Каталог

Операции с ценными бумагами

Файл : DIAGR.XLS
Файл : DIPOBL.DOC
Файл : GLAVA.DOC
Файл : Методическая часть диплома Ценные бумаги.doc

Зміст

Вступ....................................................................................................................... 3

Частина І

Характеристика форм та методів навчання у студентській освітньо-віковій

групі......................................................................................................................... 4

Частина ІІ

Розробка навчальної програми дисципліни «Діяльність комерційних

банків» ..................................................................................................................... 7

Цілі навчання, загальні відомості про дисципліну...................................... 7

Структурна декомпозиція курсу.................................................................... 8

Тематичний план курсу.................................................................................. 12

Модель засвоєння бази знань......................................................................... 13

Форми та методи контролю........................................................................... 15

Список рекомендованої літератури..................................................................... 16

Частина ІІІ

Розробка навчально-методичних матеріалів до теми «Інвестиційні

операції комерційних банків»............................................................................... 17

Місце теми в структурі курсу........................................................................ 17

Модель засвоєння бази знань..........................................................................19

Рекомендації до проведення занять............................................................... 20

Завдання для самостійної роботи................................................................... 27

Вправи та задачі до теми................................................................................. 27

3.6 Тестові завдання по темі.................................................................................. 29

Список рекомендованої літератури................................................................... .. 33

Частина ІV

Організаційні основи реформування економічної освіти в школі................... 34

Заключення ........................................................................................................... 42

Вступ

На запитання чи впливає економічна освіта на рівень економічного розвитку в країні сьогодні однозначно відповідаємо «так», хоча масштаби такого впливу визначити поки що тяжко. Отже система ефективної економічної освіти, звичайно, необхідна суспільству, і з чим однозначно слід погодитись, так це - з необхідністю реформування сучасної системи економічної освіти в Україні.

Звичайно, що ці останні роки економічна освіта в Україні не стояла на місці. І це в першу чергу обумовлено тим, що об’єкт вивчення в цій галузі стрімко видозмінювався. Зміни в економіці неминуче приводять до реформ в економічній освіті, адже безглуздим було б вчитися жити вчора, а не сьогодні чи завтра.

Іншим є питання як швидко і наскільки ефективно відбуваються зміни в системі економічної освіти України. Специфіка і особливість її серед інших видів освіти полягає в тому, що кожен з нас вивчає економіку в практичному житті, незалежно від бажання. А практика, як відомо, завжди підштовхує розвиток теорії. Тому навряд чи можна говорити, що без дерективних методів з боку Міносвіти або інших органів економічна освіта застигла в своєму розвитку. Інше, якщо ми скажемо, що правове врегулювання, політика уряду спрямована на підвищення рівня економічної освіти сприятимуть швидшому виведенню її на світові стандарти, підвищенню її доступності для більшості верств населення тощо.

Частина І .

Характеристика форм та методів навчання у студентській освітньо-віковій групі.

Дана методична розробка призначена для викладання в вищому навчальному закладі економічного спрямування, наприклад у фінансово-банківській школі. Студенти такого закладу знаходяться у віці від 18 років і до 22 - 23 років. Характерною рисою психічного розвитку в цьому віці є посилення свідомих мотивів поведінки. Вивчення даного предмету відбувається, як правило, не на перших курсах, а вже ближче до завершення навчання. Відповідно на старших курсах мотивація студентів посилюється, чому сприяє остаточне усвідомлення цілей свого навчання у вузі, уявлення про свою майбутню діяльність, зв’язок з практикою і т.д. Так для студентів на даному етапі найбільший інтерес викликають предмети і заняття якнайбільше пов’язані з практичною їхньою майбутньою або теперішньою професійною діяльністю. Враховуючи все вище сказане, можна зробити висновки, що важливим дидактичним принципом в даній конкретній ситуації є зв’язок теорії з практикою.