Главная / Каталог

Служба безопасности Украины

Стаття 36. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Служби безпеки України

Законні вимоги співробітників Служби безпеки України при виконанні ними службових обов'язків є обов'язковими для громадян і посадових осіб.

Непокора або опір законним вимогам співробітників Служби безпеки України, неправомірне втручання в їх законну діяльність тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 25 березня 1992 року

N 2229-ХІІ

Использованная литература:

Конституція України. К., 1996.

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Закон України “Про Службу безпеки України”.

Бандурка А.М., Бессмертный А.К. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник. – Харьков: Университет внутренних дел, 1999. – 350 стр.

Гель А.П., Семаков Г.С., Цвігун Д.П. Правоохоронні органи України: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 240 стор.

Молдован В.В. Судоустрій України: Опорні конспекти: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Юмана, 1996. – 160 стор.

Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 176 стор.

PAGE PAGE 2