Главная / Каталог

Отчеты по предпрактике в школе

Файл : Мой отчет о педпрактике.doc

PAGE PAGE 1

Календарний план педагогічної практики2

Розділ 1 Загальна характеристика бази практики.3

Розділ 2 Загальна характеристика відвіданих занять.4

Розділ 3 Описання проведених занять.6

3.1 Перше заняття:6

3.2 Друге заняття6

3.3 Третє заняття.11

Розділ 4 Індивідуальна характеристика учня.14

4.1 Опитування14

4.2 Хронологічна таблиця особистого розвитку.15

4.3 Дослідження психологічного віку.16

4.4 Лист відповідей по опитувальнику КОН.17

4.5 Аналіз обмежень.18

4.6 Повна характеристика учня.20

Календарний план педагогічної практики

студента 4-го курсу

фінансово - економічного факультету КДНУ

спеціальності 0104 групи № 7

Вертелецького Дениса Борисовича

на період з з 23 лютого по 11 березня 1998 року.

Розділ програм

Форма звітності

Термін виконання

1. Загальна арактеристика

бази практики

Письмовий звіт

2. Індивідуальна

характеристика учня

Звіт дослідження

(письмово)

3. Відвідування занять

перше заняття

друге заняття

аналіз занять

(письмово)

23.02.97р.

24.02.97р.

4. Проведення занять

перше заняття

друге заняття

трете заняття

Конспект лекцій

усно

усно

усно

2.03.97р.

2.03.97р.

3.03.97р.

5. Підготовка письмового

звіту та матеріалів до нього

Письмова

6. Складання диференційованого заліку

усно

Студент - практикант __________________________________

(підпис)

Розділ 1 Загальна характеристика бази практики.

Мною була проведена практика в Ірпінській середній школі № 17 Київської області з 23 лютого по 11 березня 1998 року. В школі навчається 1500 чоловік і працює 41 вчитель. В кожному класі навчається, в середньому, 25 - 30 чоловік. Школа має три поверхи.

Кабінети в школі розділені по предметному признаку, т.б. кабінети фізики, хімії, математики і т.д. Кожен з кабінетів має необхідне обладнання в залежності від спеціалізації, різною апаратурою, методичною літературою та засобами наочності.

Для проведення занять по трудовому навчанню в школі обладнана спеціальна столярно-механічна майстерня для хлопчиків та швейна майстерня для проведення занять у дівчат.

Заняття по фізичній культурі проводяться у спортивному залі, який знаходиться на першому поверсі школи. Тут після занять працюють спортивні секції по футболу, баскетболу та волейболу .

Для забезпечення учнів та вчителів необхідною літературою на третьому поверсі школи працює бібліотека.

Також школа обладнана столовою де учні мають змогу харчуватися. Через те що місто Ірпінь належить до 4 категорії зони що постраждала в наслідок катастрофи на ЧАЕС то харчування в столовій для учнів всіх класів безкоштовне , всі витрати оплачує Чорнобильський фонд. Їдальня знаходиться на першому поверсі.

В після урочний час в школі працюють кружки та секції різних напрямків: музикальні, літературні, спортивні і т. п., керівниками яких є штатні вчителі.

Для покращання рівня викладання в школі проводяться “відкриті уроки”, які відвідуються колегами-вчителями. Колеги надають оцінку проведеному заняттю, відмічаються позитивні та негативні аспекти, надаються рекомендації що до покращання методики викладання. Педагогічний колектив школи постійно втілює новаторські ідеї в області форм навчання: читання факультативів та спецкурсів по додатковим дисциплінам і т.д., серед учнів, кожний рік, проводяться олімпіади та конкурси. Учні школи неодноразово ставали призерами олімпіад обласного та республіканського рівнів.

На мою думку, в школі створена хороша база для навчання дітей і для формування їх, як особистостей.

Розділ 2 Загальна характеристика відвіданих занять.