Главная / Каталог

Влияние автотранспорта на человека

Файл : ref-18306.doc (размер : 540,672 байт)

Rīnūžu vidusskola

Autotransporta atražoto gāzu un trokšņa ietekme uz cilvēka veselību

Autors: Romāns Vēveris

Darba vadītāja: Olga Marčenko

pedagoģijas maģistre,

ģeogrāfijas skolotāja

Rīga

2004

Saturs

Ievads.....................................................................................................3

1.Tehnosfēra – jauns vides apdzīvotības tips (veids).............................4

1.1.Autotransporta atražoto gāzu piesārņojums atmosfērā....................5

1.2.Autotransporta trokšņa piesārņojums apkārtējā vidē.......................9

2.Atražoto izplūdes gāzu ietekme uz cilvēka veselību..........................11

2.1.Trokšņa ietekme uz cilvēku.............................................................13

3.Trokšņa ietekme uz cilvēka psihoemocionālo stāvokli......................15

Nobeigums.............................................................................................25

Izmantotā literatūra................................................................................26

Anotācija................................................................................................27

Annotation ………………………………………………………….....28

Аннотация…………………………………………………………….29

Pielikumi.................................................................................................30

Ievads

Ikviens cilvēks ir apkārtējās pasaules sastāvdaļa. Šajā pasaulē cilvēks un apkārtējā vide veido nepārtrauktas darbības sistēmu: „ cilvēks apdzīvotā vide”. Darbojoties šajā sistēmā, cilvēks nepārtraukti risina vismaz divus uzdevumus:

Savu fizioloģisko spēju nodrošināšanu

Izdzīvošanas uzlabošanas komfortu

Patstāvīgā cīņā par savu eksistenci, diemžēl, novedušas cilvēku pie nozīmīgas tā ietekmes uz apkārtējo vidi, pārvēršot visu dzīvo tehnosferā, kas ir vides apdzīvotības jauns tips. Vienlaikus ar cilveka prātu un rokām radītā tehnosfēra, kuras uzdevums ir maksimāli apmierināt tās vajadzības pēc drošības un komforta, daudzkārt nav attaisnojusi cilvēku cerības.

Modernās pasaules mūsdienu cilvēki sāk aizsargāties no antropogēnām briesmām. Šīs briesmas atmosfērā tiek noteiktas pēc toksisko vielu daudzuma, kuras atmosfērā izdala autotransports, bez kura nav iedomājama mūsdienu cilvēka eksistence. Ja atražotās gāzes uz cilvēku iedarbojas netiešā ceļā, tad troksnis, kuru rada autotransports, ir vistiešākais uzbudinātājs, tas noved cilvēku pie dzirdes zuduma un nervu sistēmas sabrukuma.

Pētījuma objekts:

Tehnogēnā faktora izcelsme

Autotransporta radītājs: troksnis un atražotās gāzes

Pētījuma priekšmets: tehnogēno faktoru izcelsmes kaitīgā ietekme uz cilvēka veselību

Pētījuma mērķis: noteikt autotransporta ietekmes līmeni uz cilvēku veselību, kuri dzīvo nozīmīgu autoceļu tuvumā

Hipotēze: Jo tuvāk cilvēks dzīvo intensīvas autotransporta ceļu kustības tuvumā, jo pastāv lielāka psihoemocionālo stresu un riska slimību iespējamība

Uzdevumi: 1.Noskaidrot iespējamo autotransporta faktoru ietekmi uz cilvēku

2. Noteikt tehnogēno faktoru mehānismu un seku ietekmi uz cilvēka veselību

3. Noteikt cilvēku psihoemocionālo reakciju, kuri dzīvo pastiprinātas autotransporta ceļu kustības tuvumā

Metodes: 1. Izvirzītās problēmas teorētiskās literātūras analīze

2. Novērojumi

3. Pētījumi

4. Anketēšanas – aptaujas metode

5. Statistikas datu metodiskā apstrāde

Pētījuma bāze: Vecmīlgrāvja ielas ar intensīvu autotransporta ceļu kustību: Meldru iela, A.Dombrovska iela, 1.līnija

Tehnosfēra – jauns cilvēka uzturēšanās vides veids (tips).

Visa mūsu 6. miljardu cilvēce dzīvo lielā gaisa okeānā, ko sauc par atmosfēru.

Atmosfēra – Zemes gāzes apvalks, kurš sastāv no gaisā esošās gāzes sajaukuma.

Tās sastāvdaļas – slāpeklis un skābeklis ir attiecībās 4:1. Cilvēku ietekmē atmosfēras zemākie slāņi (15 – 25 km), jo tieši šajā slānī koncentrējas galvenā gaisa masa.

Gaiss – viens no galvenajiem dzīvībai svarīgākajiem apkārtējās vides elementiem. Gaisa tīrībai uz Zemes ir dzīvībai vissvarīgākā nozīme. Tad, kāpēc cilvēks, apzinoties gaisa atmosfēras nozīmību, pastāvīgi, cenšās to piesārņot?